Ανελκυστήρας γλουτών

Κύριοι μύες που επηρεάζονται

  • Οπίσθια
  • Πίσω

Δυσκολία στην άσκηση

Πολύ εύκολο

Εκτέλεση της ανύψωσης γλουτών:

  1. Ξαπλώστε στο έδαφος σε πρηνή θέση, κρατήστε το κεφάλι σας χαλαρό, ακουμπήστε το μέτωπό σας στο πίσω μέρος των χεριών σας ή απευθείας στο έδαφος, λυγίστε τα πόδια σας και κρατήστε το πέλμα του ποδιού σας στραμμένο προς την οροφή. Πέλμα του ποδιού προς το οροφή
  2. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, τα γόνατα δεν πρέπει να αγγίζουν το έδαφος.
Συνήθη λάθη στην ανύψωση γλουτού:
  • Στρέψτε το κεφάλι σας πίσω
  • Αψιδώστε την πλάτη σας.

Ετικέτες:  όσπρια βίντεο ζαχαροπλαστική